Maksud Disiplin Diri


loading...


Pengertian Prestasi Diri

...olah raga, kesenian dan tekhnik. E. Mengenal Potensi Diri untuk Berprestasi Sesuai Kemampuan Ada berbagai upaya yang dapat saya lakukan dalam meraih prestasi menjadi penjahit, yaitu sebagai berikut : Tekun, terbiasa dengan tindakan yang bermanfaat, menghindari perbuatan sia-sia, baik dalam belajar, rajin dalam bekerja, dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu....

Definisi Peserta Didik Underachiever Penyebab, ciri ciri

...bukanlah aktivitas yang penting. Demikian pula orangtua yang hanya pedulu pada prestasi atau hasil tetapi tidak peduli pada proses atau usaha pencapaian prestasi tersebut. 4. Orangtua bersikap terlalu permisif Sebagian orangtua memilih bersikap permisif (serba membolehkan) karena mengira dengan demikian anak akan tumbuh mandiri. Kenyataannya, anak yang sehari-hari tidak...

Pengertian Dunia Kerja

...mempunyai kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan baik dari segi pengetahuan, maupun keterampilan, (f) kedisiplinan, yaitu mempunyai sikap disiplin yang tinggi, patuh dan taat mengikuti segala peraturan dan ketentuan yang berlaku, (g) motivasi berprestasi, yaitu mempunyai kemauan yang tinggi untuk mengembangkan diri, (h) kemampuan bekerja sama, yaitu mempunyai sikap...

Hubungan Sosialisasi Dengan Kepribadian

...tua. d. Lingkungan Kerja Kelompok lingkungan kerja sangat beraneka ragam, misalnya kelompok pekerja pabrik, kelompok pegawai kantor, kelompok petani, dan kelompok pedagang. Setiap kelompok memiliki aturan-aturan sendiri. Seseorang yang melanggar aturan dapat dikenai sanksi. Melalui peraturan, seseorang mempelajari berbagai nilai dan norma yang harus dipatuhi untuk mencapai tujuan, misalnya...

Kegiatan Ekonomi Tradisional di Malaysia

...Kegiatan ekonomi tradisional di Malaysia – Bincangkan kegiatan ekonomi di Malaysia sebelum campur tangan British – Kegiatan Ekonomi Tradisional di Malaysia A. Pengenalan (3/2 markah) Kegiatan ekonomi Tanah Melayu sebelum campur tangan British lebih bersifat sara diri dan komersial. Kegiatan perdagangan juga dijalankan oleh saudagar-saudagar tempatan (Rajaraja Melayu dan...

Contoh Hubungan Bahasa Dengan Pengembangan Kepribadian

...Contoh Hubungan Bahasa Dengan Pengembangan Kepribadian – Berikut ini Makalah tentang Contoh Hubungan Bahasa Dengan Pengembangan Kepribadian dan Pengertian kepribadian menurut ahli BAHASA PENGEMBANG KEPRIBADIAN 1. Pengertian Bahasa Berbagai perngertian bahasa menurut para ahli dan sumber lainnya yaitu : Harimurti Kridalaksana berpengertian bahwa bahasa adalah sistem lambang berupa bunyi...

Teori Actuating

...untuk menghindri tnggungjawab. 2.6. Ciri-ciri teori Y adalah berasumsi : kebanyakan pegawai perusahaan tidaklah secara inheren membenci pekerjaan kebanyak pegawai memiliki kapasitas untuk menerima tanggungjawab dan potensi untuk pengembangan tetapi manajemen melalui tindakanya harus membuat mereka sadar tentang sifat-sifat tersebut. kebanyakan pegawai ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan...

Definisi Pendidikan Menurut Para Ahli

...Pendidikan adalah usaha mencapai penentuan-diri-susila dan tanggung jawab. Tujuan Pendidikan menurut prof dr langeveld Pendewasaan diri, dengan ciri-cirinya yaitu : kematangan berpikir, kematangan emosional, memiliki harga diri, sikap dan tingkah laku yang dapat diteladani serta kemampuan pengevaluasian diri. Kecakapan atau sikap mandiri, yaitu dapat ditandai pada sedikitnya ketergantungan pada...

Pengertian hukum menurut para ahli

...mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya. 13. J.T.C. Sumorangkir, S.H. dan Woerjo Sastropranoto, S.H. bahwa hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan...

Rangkaian Nama Bayi

...diri Afifa : Terhormat Fitiya : Suci Afifa Nahda Rafanda → Wanita santun (anaknya dian dan agus) yang menjaga kesuciannya sehingga menjadi wanita (orang) mulia Afifa, Afifah : Suci, murni, yang mensucikan diri, yang baik (Arab) Nahda : Mulia Rafanda → Rafa : 1) Makmur, kaya, senang, keberuntungan, kebahagiaan,...

Pembangunan sahsiah diri dan disiplin murid - slideshare.net

Pembangunan sahsiah diri dan disiplin murid 1. MODULPROGRAMPEMBANGUNANSAHSIAH DIRI DANDISIPLIN MURIDBAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH ...

Revival and Reformation - Revival & Reformation | Seventh ...

What is revival and reformation? The New Testament Church powerfully impacted the world with the good news of the gospel in a single generation.

PILIHAN NAMA-NAMA YG CANTIK UTK ANAK - Forum & Berita ...

Apa ada pada nama? Dalam Islam setiap nama mempunyai maksud... maksud itulah yang dijadikan panggilan di akhirat kelak... Rasulullah pun suruh kita memberi nama yang ...

Peribahasa penting SPM - slideshare.net

Peribahasa penting SPM 1. BKKeng B.A. (Hons), Dip. Edu. (USM) H.P:012-4020377 Ungkapan menarik dalam Karangan ...

Kamus - Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas

Kamus boleh muncul dalam pelbagai saiz. Ini adalah kerana kamus diterbitkan dengan tujuan memenuhi keperluan gologan tertnetu. Contohnya, golongan pelajar sekolah ...

Kelebihan dan Kekurangan Kerja Kerajaan, Kerja Swasta dan ...

Setiap kerjaya sama ada kerja kerajaan, kerja swasta dan bekerja sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan yang tersendiri. Bergantung kepada minat dan rezeki

Tip Peperiksaan | Cg Narzuki Online

TIPS MENDUDUKI PEPERIKSAAN Written by JS. Menjelang peperiksaan, pelbagai permasalahan disuarakan oleh bukan pelajar tetapi juga ibu bapa. Diharapkan tips dan panduan ...

Pernomboran & Graf Dinamik - Kesatrya Warisan Dan ...

PENEMUAN TERBARU: KAEDAH TERBARU CIPTAAN Dato Eddy Rosyadie - 1 Febuari 2017 Dato Eddy berterusan membuat kajian fenomena dan beberapa kaedah telah dihasilkan oleh ...

Cinta Perlukan Keberanian! - Pesanan Untuk Wanita Yang ...

Pada masa kini istilah perigi mencari timba sudah menjadi satu isu yang biasa kita dengar. Maksud ini merujuk kepada perempuan yang mencari lelaki untuk disatukan ...

Hinduisme - Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas

Penghormatan kepada Hinduisme - tapak ini mengkatalogkan fikiran cendekiawan-cendekiawan yang terkenal di dunia mengenai Hinduisme, dan mengesyorkan buku-buku untuk ...